Projekt wejścia ze schodami do Lokalu w zabytkowej kamienicy w Katowicach

Projekt wejścia ze schodami do Lokalu w zabytkowej kamienicy w Katowicach (2014).

Kategoria: 
Obiekty zabytkowe, mieszkalne i inne