Projekt remontu i modernizacji zabytkowego budynku w Katowicach

Projekt remontu i modernizacji zabytkowego budynku w Katowicach /2002/

Kategoria: 
Obiekty zabytkowe, mieszkalne i inne