Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy bloków operacyjnych dla Szpitala nr 2

Projekt koncepcyjny i budowlano-wykonawczy bloków operacyjnych dla Szpitala nr 2 w Mysłowicach /2006/

Kategoria: 
Obiekty użyteczności publicznej i służby zdrowia