Projekt koncepcyjny i bud.-wyk. dla Zakładu Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych w Katowicach

Projekt koncepcyjny i bud.-wyk. dla Zakładu Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych w Katowicach /2007/

Kategoria: 
Obiekty użyteczności publicznej i służby zdrowia