Projekt koncepcyjny Domu Opieki dla Ludzi Starszych w Bawarii

Projekt koncepcyjny Domu Opieki dla Ludzi Starszych w Bawarii /2006/

Kategoria: 
Obiekty użyteczności publicznej i służby zdrowia