Projekt koncepcyjny adaptacji obiektu dla firmy Alstom

Projekt koncepcyjny adaptacji obiektu dla firmy Alstom /2004/

Kategoria: 
Obiekty zabytkowe, mieszkalne i inne