Projekt bud.-wyk. rozbudowy i adaptacji kina na MBP w Mikołowie

Projekt bud.-wyk. rozbudowy i adaptacji kina na MBP w Mikołowie /2006/, patrz nagrody

Kategoria: 
Obiekty użyteczności publicznej i służby zdrowia