Koncepcja, PT zespołu domów jednorodzinnych, wielopokoleniowych w Katowicach-Podlesiu

Koncepcja, PT zespołu domów jednorodzinnych, wielopokoleniowych w Katowicach-Podlesiu /1997/

Kategoria: 
Obiekty zabytkowe, mieszkalne i inne