Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Konkurs na Bibliotekę U.Śl. /2002/, współópr. S. Holewik, M. Świerczyński

Kategoria: 
Konkursy i nagrody